Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, Sasa Obradovic, prisustvuje radu Intersesijskih sastanaka zemalja clanica\potpisnica Otavske konvencije, koji se odrzavaju u Zenevi.

Rijec je o redovnim sastancima, na koji su pozvane sve zemlje i nevladine organizacije, koje rade na uklanjanju mina i eksplozivnih ostataka iz rata.

Preuzevsi odgovornost i statusom zemlje clanice Otavske Konvencije, Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da obezbijedi sigurnost i ocuva zivot svojih gradjana, te smanji posljedice zaostalih mina na drustveno ekonomske tokove u zemlji.

U sklopu svoje izjave, Direktor Obradovic je jos jednom podsjetio, da smo kao drzava snazno opredijeljeni u konacnoj eliminaciji preostalih mina i neekslodiranih ubojitih sredstava. I pored svih preuzetih mjera, nasa zemlja i dalje osjeca uticaj ovih naprava na stanovnistvo, koje i dalje zivi u njihovoj blizini, kao i uticaj na turizam i privredu.

Stoga je jasno naglaseno da je deminiranje kljucni faktor za izgradnju zivota bez straha, sigurnu ekonomiju i razvoj turizma.

Podsjecamo da je u skladu sa Clanom 5, Konvencije o zabrani PP mina, Bosna i Hercegovina dobila produzenje za uklanjanje preostalih minskih naprava do 1 Marta 2027.godine.

Share:

Leave Comment