Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Zajednicka komisija za odbranu i bezbjednost BiH u saradnji sa Misijom OSCE, organizovali su Preglednu konferenciju na temu Zakonodavni okvir, aktuelno stanje i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i zastite. Cilj konferencije je pregled trenutnog stanja u oblasti odbrane i bezbjednosti, te osvrt na planove u narednom periodu.

Tokom svog izlaganja, Sasa Obradovic, Direktor Centra za uklanjanje mina je istakao da sumnjiva povrsina u nasoj zemlji iznosi 858km2, te da je do sada uklonjeno oko 85000 mina i preko 70000 ESZR.

Naglasio je da je Centar za uklanjanje mina u BiH u svom srednjerocnom planu za period 2024-2026.godina, vec najavio ce da tokom ove godine uslijediti Revizija postojece Strategije protivminskog djelovanja, kako bi se sve aktivnosti uskladile sa rokom preuzetim u skladu sa Konvencijom o zabrani PP mina.

Istaknuto je da ce pored vremenskog okvira, akcenat biti stavljen na kapacitete, te domace vlasti i njihovu spremnost da ucestvuju u implementaciji operacija deminiranja.

Share:

Leave Comment