Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • Strategija protivminskog djelovanja 2018-2025.godina

Strategija protivminskog djelovanja 2018-2025.godina

Usvojena na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 05.08.2019.godine

Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine predstavlja viziju, misiju, strateške i operativne ciljeve programa protivminskog djelovanja Bosne i Herzegovine za period 2018.-2025. Krajnje stanje kao rezultat Strategije su izvršene obaveze BiH u pogledu izviđanja i čišćenja prema Konvenciji o zabrani upotrebe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protivpješadijskih mina i o njihovom uništenju.

Vizija

Bosna i Hercegovina bez mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, u kojoj će maloljetne i punoljetne ženske i muške osobe obavljati aktivnosti neophodne za život bez opasnosti po vlastitu sigurnost i u kojoj će žrtve mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata biti integrirane u društvo i u potpunosti uživati svoja prava.

Misija

Razviti efikasan i djelotvoran program protivminskog djelovanja BiH koji će omogućiti sigurno korištenje zemljišta i zadovoljiti potrebe ugroženih zajednica putem dobro koordiniranih i djelotvorno izdanih zadataka za izviđanje i čišćenje, te putem mjera upozoravanja na mine i pružanja pomoći žrtvama mina/ESZR. 

Strategija PMD BiH 2018-2025

Odluka o usvajanju Strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018. – 2025. godine