test

  • Home
  • Komisija za deminiranje

ODLUKA O OSNIVANJU KOMISIJE ZA DEMINIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DEMINIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Povjerenstvo (komisija) za razminiranje u BiH

Adresa: Sarajevo, Trg BiH br. 1,

Telefon/fax: +387 33 492-548

Povjerenstvo (komisija) za deminiranje u BiH sastoji se od 3 člana (iz reda tri konstitutivna naroda) koje imenuje Vijeće ministara BiH na period od dvije (2) godine.

Članovi Povjerenstva (komisije) za razminiranje u BiH:

Mirna Pavlović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,član;

Ognjen Zekić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, član;

Elmir Grebović, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Predsjedavajući;

Tehnički sekretar: Robert Ljuban, robert.ljuban@mcp.gov.ba 033/492-548

Sekretar Komisije: Snežana Avdalović Nišić, snezana.avdalovic@vm.gov.ba 033/492-506