Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Donatori i finansijeri

Partneri

UNDP

Ambasada 2

Ženevski centar za humanitarno deminiranje

Ambasada 3

Ambasada 1

Ambasada 4

Posljednje objavljeno

Vijesti

REAL TIME INFORMACIONI SISTEM

BHIMSMA CORE

PREUZMI APLIKACIJU

Minsko sumnjiva područja u BiH

ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE