test

U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, direktor Saša obradović, istakao je da mobilna aplikacija uveliko doprinosi aktivnostima upozorenja na mine, te da je ista dostupna svim zainteresovanim licima, posebno u oblasti turizma, šumarstva, planinarenja, te održavanja i izgradnji autoputeva i vodovodnih mreža.
Aplikacija se instalira na mobilni telefon, aktivira se praćenje lokacije i ona daje tačnu udaljenost do najbliže minsko sumnjive površine u BiH.
Dodatna prednost aplikacije je i mogućnost, da ukoliko neko pronađe sumnjivi objekat,  upozorava se na koji način treba da se ponaša u takvoj situaciji, odnosno kako da obavijesti nadležne institucije o pronalasku istog.

Aplikacija doprinosi većoj sigurnosti svih lica koja se kreću u blizini minsko sumnjivih područja, a naročito pripadnika gorske službe spašavanja i granične policije, zbog svakodnevne potrage za nestalim licima i nelegalnim prelascima granice od strane migranata.

Zahvaljujući aplikaciji i saradnji sa turističkim projektom via Dinarica, već su identifikovana određena minska polja koja se nalaze na rutama planinara.

Imajući u vidu da je jako puno šume unutar minski sumnjivih lokacija, sve šumarije u Bosni i Hercegovini su izrazile jako veliku zainteresovanost za ovom aplikacijom, kako bi mogli da na planski način vrše sječu šuma, a da ne ugrožavaju svoje radnike.

Izradi aplikacije je prethodila modernizacija informacionog sistema i ažuriranje kompletne baze podataka Centra za uklanjanje mina u BiH.

Aplikacija je napravljena u saradnji i uz podršku UNDP BiH.

Izvor:

https://www.slobodnaevropa.org/a/bih-aplikacija-mine/31215347.html

Share:

One Comment

04.05.2024. Reply

Ova aplikacija zlata vrijedi

Leave Comment