Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • Minska situacija

Minska situacija

SUMNJIVA POVRŠINA 

Plan deminiranja u BiH za 2024

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2023.godinu

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2022.godinu

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2021.godinu

Izvještaj PMA za 2020. godinu

Plan protivminskog djelovanja u BiH za 2020. godinu

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2019.godinu

Operativni plan 2019

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2018.godinu

Od početka provođenja operacija tehničkog izviđanja i čišćenja mina u Bosni i Hercegovini od 1996. godine zaključno sa 2023. godinom vraćena je na sigurno korištenje površina od 3.343 km2, a pronađeno i uništeno ukupno 75.232 protupješadijskih mina, 8.813 protutenkovskih mina i 71.122 komada ESZR.

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 838 km².

Opšta procjena uticaja mina/ESZR/kasetne municije u 118 opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/ESZR/kasetne municije.
Prema procjeni, visoki nivo uticaja ima 259 ugroženih zajednica, srednji nivo 212 zajednica i niski nivo 950 zajednica. Prikupljen je podatak o 264,011 domaćinstava u ugroženim zajednicama. Od tog broja, 32,109 domaćinstava je izloženo direktnom riziku. Ukupan broj stanovnika koji živi u ugroženim zajednicama je 845,163. Direktno je ugroženo 132,803 stanovnika.Utvrđeno je 189 MSP-a sa visokim nivoom rizika, 274 sa srednjim nivoom i 15 sa niskim nivoom rizika.

ŽRTVE

U poslijeratnom periodu stradala je 1781 osoba, od čega 624 sa smrtnim ishodom.

Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH su stradala 133 deminera, od čega 53 deminera smrtno.

TEHNIČKO IZVIĐANJE I ČIŠĆENJE MINA/KASETNE MUNICIJE

U 2023. godini kroz završetak dvanaest (12) zadataka minski sumnjivih područja-MSP na sigurno korištenje vraćena je površina od 13.624.564 m2, a pronađeno je i uništeno ukupno 691 mina i 368 komada NUS-a. Operacije tehničkog izviđanja, čišćenja mina i kasetne municije završene su na šezdeset jednom (61) zadatku i na kraju izvještajne godine certificirana površina iznosi 1.945.612 m2. U navedenim operacijama pronađene su i uništene 123 mine, a od toga 95 komada protupješadijskih mina, 28 protutenkovskih mina i 101 komad ESZR.

U okviru ove vraćene površine od 1.945.612 m2 operacijama tehničkog izviđanja uklonjena je minska opasnost na površini od 1.317.219 m2, operacijama čišćenja mina očišćena je ukupna površina od 177.894 m2, dok je na osam (8) zadataka kasetne municije tehnički izviđena i očišćena površina od  450.499 m2. Na zadacima kasetne municije pronađeno je i uništeno 120 komada kasetne municije i 12 komada ESZR.

Na MSP-ovima i pojedinačnim projektima za čišćenje i tehničko izviđanje koji su završeni u 2023. godini ukupna površina vraćena na sigurno korištenje iznosi 15,12 km2. U 2023.godini ukupno je pronađeno i uništeno 814 mina i 481 ESZR. Procjenjujemo da je preostali broj očekivanih mina u BiH iznosi 170.657.

U 2023.godini je ukupno vraćeno kroz netehničke metode 16,38 km2 površine što zajedno sa zemljištem vraćenog kroz tehničke metode ukupno iznosi 31,95 km2 zemljišta vraćenog na korištenje lokalnim zajednicama. Procenat implementacije startegije protuminskog djelovanja  u pogledu mjerljivog pokazatelja koji se odnosi na vraćenu površinu iznosi 25%. U toku je revizija strategije protuminskog djelovanja. Očekujemo da ćemo izradu revidiranog dokumenta završiti do kraja maja 2024. godine.

RESURSI

U BiH je su trenutno akreditovane 24 organizacije za protivminsko djelovanje, od čega: 5 vladinih organizacija (Oružane snage BiH, FU Civilne Zaštite FBiH, RU Civilne Zaštite RS, Civilna Zaštita BD i Društvo crvenog križa/krsta BiH), 12 komercijalne organizacije (4 domaćih) i 7 nevladinih organizacija (5 domaćih i 2 međunarodne).