Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • Kabinet direktora

RJEŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vd Direktor

Enis Horozović, rodjen 26.02.1965.godine, Kupres

Diplomirani inženjer elektrotehnike

Oženjen, otac dvoje djece.


RJEŠENJE O IMENOVANJU VD POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vd Pomoćnik direktora za operacije

Ivan Dundjer, rođen 26.11.1983.god, Zenica.

Diplomirani magistar filozofije.

Oženjen.

RJEŠENJE O IMENOVANJU VD POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vd Pomoćnik direktora za operacije

Biljana Ristić

01.01.1972.godine

Diplomirani ekonomista

Udata, majka troje djece.