test

Treća globalna konferencija o pomoći žrtvama protivpješadijskih mina i drugih eksplozivnih ubojitih sredstva u kontekstu prava osoba sa invaliditetom, održava se od 17. do 19. oktobra 2023. godine u Pnom Penu, Kraljevini Kambodži.

Konferencija će pružiti platformu za predstavnike pogođenih zajednica i preživjele, osobe sa invaliditetom i praktičare u pružanju pomoći žrtvama mina koji predstavljaju državu i civilno društvo, da razgovaraju o globalnim izazovima sa kojima se suočavaju u implementaciji podrške žrtvama mina.

Očekuje se da će globalna konferencija okupiti više od 150 stručnjaka iz oblasti pomoći žrtvama mina i preživjelih od mina, invaliditeta/ljudskih prava ili njihovih reprezentativnih organizacija, te zdravstvenih, radnika, razvojnih i drugih praktičara iz više od 45 zemalja.

Ispred Bosne i Hercegovine prisutni su Saša Obradović (BHMAC), Zoran Ješić (UDAS), Republika Srpska i Selma Gušo predstavnik nastradalih od mina u BiH.

Share:

Leave Comment