test

Ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i njemački ambasador njegova ekselencija Thomas Fitchen posjetili su minski sumnjiva područja regije Majevica. Uz ministricu i ambasadora na Majevici su boravili i novoimenovani v.d. Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) Enis Horozović, njemački vojni ataše Franz Josef Nolte, predstavnici međunarodnih organizacija u BiH – Mines Advisory Group (MAG) i Norveška narodna pomoć (NPA), predstavnici OSCE-a, načelnici majevičkih opština i drugi uključeni u proces deminiranja na području Majevice.

Projekat finansira Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemačke i predviđa deminiranje ukupne površine 27,88 km2, a uključuje 5 majevičkih opština od čega 2 iz Republike Srpske i 3 iz Federacije BiH, te predstavlja dobar primjer međuopštinske i međuentitetske saradnje u Bosni i Hercegovini.

Ovim projektom koji je počeo u julu 2022. i trajaće do kraja 2024. godine, planirano je da od mina bude oslobođeno područje između Semberije, Posavine i Tuzlanske kotline.

Ministrica Bošnjak se prilikom posjete zahvalila donatorima, kao i svim hrabrim učesnicima ovog projekta na energiji i podršci koju nesebično pružaju. „Projekat Majevica, kao i mnogi drugi projekti deminiranja, nisu samo proces uklanjanja mina nego ulaganje u budućnost naše zemlje, mir, stabilnost i prosperitet“, istakla je ministrica Bošnjak.

Ambasador Fitschen je naglasio važnost ovog projekta u smislu pomirenja i stvaranja sigurnog okruženja za građane BiH ističući dugogodišnju ulogu Savezne Republike Njemačke u deminiranju u našoj zemlji.

Tokom pomenute posjete, NPA i MAG su predstavili zajedničku viziju u okviru projekta pod nazivom „Majevica bez mina 2022-2024“, prezentirajući neke od rezultata i demonstrirajući različite metode deminiranja na svojim tekućim zadacima.

Realizacijom ovog projekta i uklanjanjem minske opasnosti stvaraju se uslovi za održivi ekonomski rast, razvoj infrastrukture, pristup prirodnim resursima i produktivnu upotrebu zemljišta te nesmetano obavljanje svih životnih aktivnosti bez opasnosti po vlastitu sigurnost za oko 20 hiljada stanovnika sa ovog područja.

Zahvaljujući podršci Misije OSCE u unaprijeđenju saradnje među opštinama i finansijskoj pomoći Savezne Republike Njemačke, načelnici pet opština u regionu Majevica pokazali su danas da su istinski lideri i napravili su korak naprijed kako bi ujedinili svoje snage sa NPA, MAG-om i BHMAC-om i očistili Majevicu od mina u interesu lokalnog stanovništva i njihovih zajednica.

Share:

Leave Comment