Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • TAIEX radionica o međunarodnim standardima i inovativnim rješenjima u protuminskim akcijama

Prvi događaj koji okuplja stručnjake za protuminske akcije iz zemalja članica EU i Azerbejdžanske državne agencije za protuminsko djelovanje (ANAMA) održan je danas u Bakuu, Azerbejdžan.

Ova inicijativa dio je šireg napora Evropske unije da podrži humanitarno razminiranje u Azerbejdžanu. EU je, zajedno sa svojim državama članicama, do sada najveći međunarodni donator u oblasti protuminskog djelovanja u Azerbejdžanu, što je ilustrovano pokretanjem „Tim Europe Initiative“ ranije u maju ove godine.

U tom kontekstu, današnji događaj je prvi u nizu koji podržava osnivanje i operacionalizaciju Centra eksperata za protuminsko djelovanje za razmjenu znanja širom regije. Očekuje se da će Centar – kojim upravlja Azerbejdžanska državna agencija za protuminsko djelovanje ANAMA – pokazati specijalizirane mogućnosti za obuku, istraživačke i razvojne sposobnosti, te ponuditi programe obuke za nacionalno i međunarodno osoblje, fokusirajući se na najnovije tehnike i tehnologije u sektoru protuminskog djelovanja. Azerbejdžan, koji je nedavno bio domaćin Treće međunarodne konferencije o protuminskom djelovanju u Bakuu, ima ambicije da uspostavi Centar eksperata za protivminsko djelovanje u saradnji sa UN-om i međunarodnim partnerima.

Imajući taj cilj na umu, prva radionica koja je danas organizirana s ANAMA-om u okviru Europskog instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX) nudi platformu za razmjenu najboljih praksi, naučenih lekcija i inovativnih rješenja sa stručnjacima iz zemalja članica EU i partnera. Stručnjaci iz Slovenije i Bosne i Hercegovine su podijelili znanja i dugogodišnje iskustvo iz oblasti strateškog planiranja, rodne ravnopravnosti u protuminskom djelovanju, upozoravanja na minsku opasnost, pomoći žrtvama mina, kvaliteta i upravljanja rizicima, ekoloških aspekata i novih tehnologija.

Iz Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini radionici su prisustvovali Ivan Dunđer, pomoćnik direktora za operacije i Tarik Šerak, šef Odsjeka za upravljanje protuminskim akcijama i podijelili sa prisutnima bogato znanje i iskustvo koje naša institucija posjeduje u svim aspektima protuminskih akcija.

Share:

Leave Comment