Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • Međusesijski sastanci na temu protivminskog djelovanja u Ženevi
Međusesijski sastanci koji se održavaju u Ženevi od 18. do 20. juna, okupili su preko 300 učesnika iz više od 80 zemalja. Delegati su, između ostalog, razgovarali o stanju deminiranja i pomoći žrtvama mina. 
Pomoćnik direktora za operacije Ivan Dunđer, se u svom obraćanju osvrnuo na postojeće stanje u oblasti deminiranja i naglasio da je u toku revizija Strategije, koja će uveliko doprinijeti boljoj procjeni i jasnijem definiranju sljedećih koraka,a u cilju dostizanja rokova preuzetih Otavskom konvencijom.
Share:

Leave Comment