Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Osamnaesti sastanak zemalja potpisnica Otavske konvencije ove godine održava se u virtuelnom formatu od 16.-20. novembra. Ovo je formalni sastanak 164 zemlje potpisnice Konvencije iz 1997. godine o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prenosa protivpješadijskih mina i njihovom uništavanju.  

Osamnaestim sastankom (18MSP) predsjedava Sudan i ovo je prva prilika za zemlje potpisnice da procijene napredak u postizanju ciljeva Akcijskog plana iz Osla usvojenog na Četvrtoj revizijskoj konferenciji 2019. godine. U tom pogledu, 18MSP će izvršiti pregled trenutnog statusa provedbe Konvencije i uspostaviti osnovu za provedbu Akcionog plana iz Osla u godinama koje dolaze.

Tokom 18MSP-a, zemlje potpisnice i druge će imati priliku da istaknu svoja dostignuća i izazove u primjeni ključnih ciljeva Konvencije i svojih obaveza iz Akcionog plana iz Osla.

Bosnu i Hercegovinu je predstavila delegacija u sastavu: Mirna Pavlović, predsjedavajuća Komisije za deminiranje u BiH, Saša Obradović, direktor Centra za uklanjanje mina u BiH i Tarik Šerak, šef Odsjeka za upravljanje protivminskim akcijama u BHMAC-u.

Delegacija Bosne i Hercegovine je izložila Zahtjev za produženje roka za ispunjavanje obaveza iz člana 5. Otavske konvencije.

Share:

Leave Comment