Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Na marginama Konferencije Protivminsko djelovanje put ka dostizanju odrzivih ciljeva, odrzan je regionalni sastanak predstavnika agencija za protivminsko djelovanje. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Azerbejdzana.

Razgovarano je o potrebi jacanja regionalne saradnje, te o projektima kojima bi se mobilizirala potrebla finansijska sredstva, a sve u cilju dostizanja zajednickog cilja i konacnoj eliminaciji minske opasnosti.

Sasa Obradovic, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, je jos jednom istakao važnost saradnje sa susjednim centrima, razmjenu iskustava i znanja, kao i rada na novim efikasnijih i efektivnijim metodama.

Share:

Leave Comment