test

Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, Sasa Obradovic, ucestvuje na Drugoj medjunarodnoj konferenciji na temu Protivminsko djelovanje i dostizanje odrzivih razvojnih ciljeva. Konferencija se odrzava u periodu 24-26. Maj, u Baku, Azerbejdzan, a u organizaciji ANAMA, drzavne Agencije za protivminske akcije Azerbejdzana.

Konferencija ima za cilj izgradnju novih partnerstava izmedju zemalja pogodjenih minskim problemom, te mobilizaciju resursa za ubrzanje dostizanja svijeta bez mina, ukljucujuci stalne napore zagovaranja novog SDG zaprotvminsko djelovanje.

Dogadjaj je okupio veliki broj medjunarodnih organizacija, operatora i kreatora politika, nudeci stratesku priliku za diskusiju o izazovima i realnosti protivminskog djelovanja za mir i odrzivi razvoj.

Share:

Leave Comment