test

U Ženevi se u periodu 20-24.Novembar 2023.godine, održava Sastanak zemalja članica/potpisnica Konvencije o zabrani upotrebe, transfera, skladištenja i proizvodnje PP mina. Kao i svake godine ovaj diplomatski događaj predstavlja priliku za sve zvaničnike zemalja koje su u procesu deminiranja i uništavanja protivpješadijskih mina, da predstave napredak u ovoj oblasti, te da razmjene iskustva i informacije.

Imajući u vidu da se ove godine obilježava 25 godina od usvajanja i potpisivanja Konvencije, te se ulazi i u zadnju godinu implementacije Akcionog plana iz Osla 2020-2024.godina, ovogodišnji glavni cilj sastanka je pregled i osiguranje napretka u implementaciji prema Petoj preglednoj konferenciji, koja će biti održana 2024.godine.

Delegaciju Bosne i Hercegovine koja prisustvuje sastanku, čine Enes Horozović, vd Direktora Centra za uklanjanje mina u BiH, zajedno sa vd pomoćnicima za podršku i operacije Biljanom Ristić i Ivanom Dunđerom.

Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina Konvenciju potpisala 1997.godine i da prema je prema Članu V i zadnjem produženju, dužna da sva minska polja ukloni do Marta 2027.godine.

Share:

Leave Comment