test

Vd Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović, uručio je danas u Mostaru, certifikat o završenim protivminskim aktivnostima, čime je gradsko područje Grada Mostara i službeno postalo slobodno od mina. Riječ je o projektu MSP Hodbina, koji je obuhvatio lokalne zajednice Hodbina, Malo Polje i Bačevići, koji se nalaze u južnom dijelu Mostara. Većina sumnjive površine se nalazila u blizini vrela rijeke Bunice, turistički veoma popularnog i posjećenog mjesta.

Svečanosti održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, pored predstavnika lokalnih vlasti, prisustvovali su i Ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i ambasador SAD u BiH, Michael Murphy.

Istaknuta je važnost nastavka aktivnosti oslobađanja preostalih dijelova Mostara, kao i kontinuirane saradnje partnera na svim nivoima vlasti, kako bi se dostigao Mostar bez mina, čime će se spasiti ljudski životi, obnoviti domovi, te izgraditi privredni i turistički kompleksi.

Projekat je financiran putem Sjedinjenih Američkih Država, a preko Međunarodnog fonda za poboljšanje sigurnosti ljudi (ITF).

Share:

Leave Comment