test

Održan kurs za instruktore upozoravanja na mine

  • Home
  • Održan kurs za instruktore upozoravanja na mine

U organizaciji Oružanih snaga BiH, u kasarni Rajlovac, Sarajevo, u periodu 20-24.11.2023.godine, održan je kurs za instruktore upozoravanja na mine. Kurs je uspješno položilo 20 polaznika iz Oružanih snaga BiH, BHMAC, Društva crvenog krsta, MAG BIH i EUFORa.

Kurs je sproveden u skladu sa propisanim standardima i procedurama definisanim Zakonom o deminiranju u BiH i Standardima za uklanjanje mina i NUSa BiH i obuhvatao je teorijski i praktični dio.

Razvijanjem osnovnih znanja, vještina i spospobnosti, svi polaznici su obučeni za samostalno izvođenje upozoravanja na mine, prema propisanim zakonskim i podzakonskim zahtjevima

Share:

Leave Comment