Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

Данас је у просторијама Центра за уклањање мина у Босни и Херцеговини одржан састанак особља одговорног за инспекцијски и стручни надзор на деминерским радилиштима. Циљ састанка је био да се на бази досадашњих искустава створе предуслови за Стандардизацију процеса управљања квалитетом што би у коначном исходу релаксирало процес контроле и допринијело уједначавању критерија у поступању свих учесника у систему. Тежиште анализе су били резултати инспекцијског и стручног надзора у операцијама техничког извиђања МСП али и резултати из реализације пројеката чишћења и техничког извиђања.

Такође је вођена расправа и о резултатима НТИ за претходни четверогодишњи период, појединачним праксама и разликама које је потребно смањити кроз ревизију постојећих и усвајање нових стандарда и процедура.

Данашњи састанак је био прилика да се, послије дужег времена на једном мјесту окупи особље задужено за осигурање и контролу квалитета БХМАЦ-а, размјене искуства и донесу закључци који ће битно промијенити и унаприједити систем контроле на деминерским радилиштима.

С тим у вези, презентована је детаљна анализа резултата инспекцијског особља наше институције. Прије почетка деминерске сезоне потребно је уједначити критерије инспекцијских органа и разјаснити све праксе, те су инспекцијски органи и органи стручног надзора расправљали о сљедећим темама:  анализа завршених МСП у периоду од 2018. – 2021. године, различите праксе у раду уреда/канцеларија, осигурање квалитета – шта радимо и шта требамо радити, дефинисање начина рада у циљаним и систематским истрагама, нове информације и разумни напори.

Share:

Leave Comment