test

U cilju ispunjavanja obaveza iz Konvencije o zabrani upotrebe, proizvodnje, transfera i skladištenja kasetne municije, prema kojoj je naša zemlja obavezna da ukloni svu preostalu kasetnu municiju do Septembra 2022.godine, u glavnoj komandi EUFORa, održana je konferencija sa svim glavnim akterima uključenim u ovaj proces.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Centra za uklanjanje mina u BiH, Komisije za deminiranje, ITFa, NVO NPA, entitetskih civilnih zaštita i Oružanih snaga BiH.

Cilj konferencije je utvrđivanje tačnih lokacija, gdje se još uvijek nalazi kasetna municija, planirani projekti za realizaciju, te procjena potrebnih operativnih i finansijskih kapaciteta, neophodnih za implementaciju preostalih zadataka.

Share:

Leave Comment