test

Centar za uklanjanje mina u BiH je u saradnji sa UNDP i GICHD, a u okviru Projekta “Više od kvadratnih metara” (Beyond the Square Meters), održao obuku i okrugli sto na temu  ”Povezivanje protivminskog djelovanja i Agende 2030 za održivi razvoj”.

Ova i ostale aktivnosti projekta imaju za cilj da prikažu kako protivminsko djelovanje doprinosi održivom razvoju i miru više od broja kvadratnih metara i očišćenih mina, doprinose unaprijeđenju i integraciji protivminskih akcija u nacionalne razvojne planove kao i ojačavaju veze između humanitarne akcije, razvoja i mira.

Na okruglom stolu je prezentovan nacrt Smjernica integracije ciljeva održivog razvoja koje je potrebno implementirati u proces prikupljanja, obrade i razmjene podataka sa ostalim učesnicima protivminskih akcija kao i drugih krovnih i razvojnih institucija države.

Share:

Leave Comment