test

Deminirano je ukupno 5402 m2, a pronađene su 4 PP mine i 2 NUSa. Aktivnosti su implementirane od strane Oružanih snaga BiH, a radovi su započeti 05.11.2015.godine.

Ovaj projekat je pokrivao područje zagađeno minama koje se nalazi neposredno uz žičanu ogradu Međunarodnog aerodroma, a deminiranjem su se stvorili sigurni uslovi za kretanje stanovništva u neposrednoj blizini ove lokacije.

Share:

Leave Comment