test

У сарадњи са Министарством цивилних послова БиХ, Комисијом за деминирање , БХМАЦ-ом и УНДП БиХ данас је у Згради Уједињених нација у Сарајеву организован је састанак Одбора донатора за противминске акције 30. марта 2016. године.

Састанку су присуствовали представници кључних амбасада и организација укључених у противминске акције, а основни циљ је био преглед досадашњих активности и дефинирање наредних корака у овој области.

Министар цивилних послова Адил Османовић је нагласио да је циљ састанка да се врати повјерење донатора у домаће институције које се баве деминирањем, прије свега БХМАЦ, јер је управо недостатак новца један од главних разлога спорости одвијања процеса деминирања, нарочито ако се има у виду да су мине још увијек једна од главних препрека за сигурност грађана и друштвени развој земље. Водећи се чињеницом да нису довољно развијене ни технологије за оперативни рад на терену, те ако се задржи тренутна динамика деминирања, неће бити могуће имплементирати циљеве постављене у стратешким документима за област деминирања у заданом року.

Предсједавајући Комисије за деминирање БиХ, Сувад Џафић, информисао је присутне о најважнијим активностима које је реализирала Комисија, наглашавајући да је припремљен преднацрт Закона о противминском дјеловању, који нажалост није добио подршку Вијећа министара.

В.д. директор БХМАЦа Саша Обрадовић је истакао значај усвајања Ланд Релеасе концепта, те извијестио донаторе о прогресу у изради нове Стратегије за протуминско дјеловање. Сви присутни су добили и портфолио пројеката које БХМАЦ планира реализовати у наредном периоду.

На састанку је оцијењено да је око 130 опћина и градова директно угрожено минама, што је око 2% укупне површине БиХ, а око 550.000 становника је угрожено минским пољима. Стратегијом протуминског дјеловања 2009.-2019. година рјешавање минског проблема у БиХ предвиђено је до 2019. године. Како би тај циљ био остварен, Центар за уклањање мина у БиХ је 2015. године развио техничку регулативу за укључење концепта „Ланд релеасе” – враћање површине, који подразумијева увођење циљане и систематске истраге терена у операције техничког извиђања.
Досадашњи резултати на пилот пројекима показују да ће наставак примјене овог концепта у великој мјери убрзати и појефтинити процес редукције сумњиве опасне површине у БиХ.

Извор: УНДП.

Share:

Leave Comment