test

U opštini Ilijaš se još oko 23km2, ili 7,3% od ukupne teritorije opštine vodi kao minsko sumnjivo područje. Riječ je o minski najzagađenijoj opštini u BiH, a kao uzrok ovolikog broja minsko sumnjive teritorije, je bivša linija razgraničenja, koja se protezal duž čitave opštine.

Do sada su za Ilijaš pripremljena dva MSP projekta , dok je treći u izradi i do kraja godine bi trebao biti završen.

Prošle godine počeli su sa realizacijom MSP Kozlovac veličine 2,1km2 je prošle godine počeo sa realizacijom i isti obuhvata rejon zaštićene zone Bijambare, te MSP Srednje – Kožlje rejon planina Lipa i Brda površine 1,4km2 i MSP Lađevići – Stomorine rejon pomenutog naselja površine 2,4km2.

U toku ove godine, putem ITFa, biće realizovan i projekat Kostrača 1, a koji je zajedno sa Starim Selom u Lješevu najbliže naseljenom području.

Share:

Leave Comment