test


Unsko-sanski kanton je područje sa najvećim procentom minski sumnjive površine. Riječ je o 129 mjesnih zajednica ili 105km2, gdje živi oko 160 hiljada stanovnika. Najveća količina mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava nalazi se u rejonima na kojima su vođene borbe i gdje su se nalazile bivše linije razgraničenja.

Kao posljedica ratnih dešavanja, mine i neeksplodirana ubojita sredstva nastavljaju da uzimaju žrtve. Najugroženije kategorije stanovništva su djeca i osobe koje nisu dovoljno educirane o prisutnosti mina i opasnosti koje one uzrokuju.

Među brojnim ustanovama i organizacijama koje obilježavaju ovaj datum svrstalo se i ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa koje će, kao i prošle godine, isprintati i distribuirati određenu količinu promotivnog materijala – Brošura „Opasnosti od mina i drugih NUS-a- namijenjeih učenicima osnovnih škola“.

Izvor: http://ussume.ba/vijesti/dan-borbe-protiv-mina—brosure-o-opasnosti-od-mina-za-ucenike-osnovnih-skola-869

Share:

Leave Comment