test

Povom obilježavanja 4. Aprila, Centar za uklanjanje mina u BiH u saradnji sa ostalim domaćim i međunarodnim organizacijama još jednom skreće pažnju na i dalje prisutnu prijetnju u vidu minsko ekplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Prema analizama, naša zemlja je jedna od minski najugroženijih u Evropi i u svijetu, sa preko 500 000 ugroženih građana.

Današnji dan u potpunosti posvećujemo stradalim deminerima, ljudima koji su spašavali živote drugih, kao i civilima koji su stradali od ovih ubojitih naprava.

U Bosni i Hercegovini do danas pronađeno 80 000 mina i 65 000 eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Nakon rata, stradalo je 1770 lica, od čega 620 smrtno. Od ovog broja 134 su deminera (53 smrtno stradala) .

Ekonomski gubitak zbog nekorištenja minskih područja procjenjen je na više desetina miliona eura godišnje, istakla je danas u Brčkom, Ankica Gudeljević, Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te naglasila važnost nastavka ulaganja u proces protivminskog djelovanja u našoj zemlji.   

Bosna i Hercegovina je dobila produženje roka za uklanjanje svih preostalih minsko eksplozivnih sredstava prema Konvenciji o zabrani PP mina, te je novim rokom precizirano da naša zemlji bude očišćena do 2027. godine.

Brčko kao dobar primjer lokalne zajednice koja izdvaja značajna sredstva za ovu oblast, smanjila je sumnjivu površinu na postojećih 13km2 i sa realnim planom da Brčko oslobodi od mina u naredne dvije godine.

Na ovaj način šalje se jasna poruka o važnosti deminiranja u stvaranju sigurnog okruženja i uslova za razvoj unutar lokalnih zajednica, rekao je danas Esed Kadrić, Gradonačelnik Brčko Distrikta.

Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, je naglasio da i pored pandemije koja je uticala na ukupnu realizaciju godišnjih i strateških planova, tokom prošle godine urađeno oko 45% od planiranih zadataka deminiranja.

Zajedno sa akreditovanim organizacijama, u 2021.godini uspjeli smo vratiti na sigurno korištenje preko 35km2, gdje je pronađeno oko 1900 mina i 2900 eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Interes donatora i dalje postoji, a samim tim i odlučnost međunarodne zajednice za dostizanje zemlje bez mina, ali i potreba za veće uključivanje domaćeg novca sa svih nivoa vlasti.

Zahvaljujući obilježavanju i programu edukacije, broj nesreća je drastično smanjen. Međutim, nesreće se i dalje dešavaju, te su tokom  2021. godine 3 osobe smrtno stradale (1 dijete) i jedan deminer povrijeđen.  

Od početka pandemije, direktna edukacija za djecu je bila dosta otežana, tako da su i djeca ostala uskraćena za poruke koje život znače.

Kao odgovor na ovu situaciju, u sedmici od 04. do 08. aprila 2022. godine, u saradnji sa Federalnim i RS Ministarstvima obrazovanja i nauke i nadležnim Pedagoškim zavodima, kroz časove odjeljenske zajednice, biće realizovan čas upozoravanja na opasnost od mina u svim osnovnim školama u našoj zemlji, namijenjen učenicima šestog razreda.

Cilj nam je da u narednim godinama navedenom edukacijom budu obuhvaćeni i ostali uzrasti školske djece.

Već dvije godine je dostupna i mobilna aplikacija sa minsko sumnjivim površinama u našoj zemlji, te je na ovaj način uveliko pojednostavljen način dobijanja informacija o sigurnosti područja u koje se želi ići.

Aplikacija je dostupna svima i može se preuzeti na google i apple store, a link se nalazi na www.bhmac.org

Na kraju želimo još jednom da apelujemo na stanovništvo da se strogo pridržava minskih znakova, te je izuzetno važno izbjegavati nepoznata područja i ostati na sigurnim površinama.

Share:

Leave Comment