test

U organizaciji Transparency International i Koordinatora Ureda za reformu javne uprave u BiH, u Sarajevu je održana Radionica na kojoj je razgovarano o primjeni standarda proaktivne transparentnosti ,te o konceptu otvorene vlasti. Radionica se organizuje u okviru Partnerstva za otvorenu vlast – inicijativi kojoj je Bosna i Hercegovina pristupila 2014. godine.

Proaktivna transparentnost podrazumjeva da institucije objavljuju podatke koji se odnose na 38 standarda proaktivne transparentnosti . Na ovaj način se stiče veće povjerenje u državne institucije i smanjuje mogućnost nastanka korupcije u institucijama.

U cilju doprinosa i zalaganja procesu transparetnosti, Centar za uklanjanje mina u BiH, kao državna institucija, već niz godina, se zalaže za objavu traženih informacija na svojim službenim internetskim stranicama, kako bi
poboljšali kvalitetu pruženih usluga i bolje ispunili potrebe građane.

Share:

Leave Comment