test

zenevaU periodu 23-26.02.2016.godine, Centar za uklanjanje mina u BiH će ugostiti predstavnike Ženevskog centra za humanitarno deminiranje. U pitanju je misija procjene, u čijem sastavu se nalaze voditelji informacionog managementa, upravljanja rizikom i kontrole kvaliteta Ženevskog centra, a u cilju prikupljanja informacija i procjene stanja u okviru upravljanja informacijama u protivminskom djelovanju, implementacije Land Release i Kontrole kvaliteta zadataka u BiH.

U okviru svog boravka u BiH, cijenjeni gosti će se susresti i sa predstavnicima Komisije za deminiranje, te donatorima uključenim u oblast protivminskog djelovanja u našoj zemlji.
Cilj je da se procjene kapaciteti BHMACa za informacioni management, netehničko izviđanje i kontrolu kvaliteta zadataka na terenu, te da se na osnovu stručnog uvida, procjene mogućnosti za pružanje pomoći u realizaciji ovih aktivnosti na ovom polju.

Share:

Leave Comment