test

На подручју Тузланског кантона још увијек се као сумњива површина води око 85 км2 или 3,2% од укупне површине кантона. Током 2015.године на овом подручју је деминирано око 763.432,77 м2, а спроведени су и пилот пројекти Ланд Релеасе на површини од 9км2, који ће након верификације у наредном периоду бити враћени на употребу корисницима.
У питању су пројекти који су већином имали за циљ стварање услова за повратак становништва и живот у сигурном окружењу, као и деминирање пољопривредних површина.
Па ипак остварени резултати су испод просјека и упућују на потребу већег укључивања свих релевантних субјеката, а у циљу бржег рјешавања проблематике мина и минскоексплозивних средстава.

Током 2015.године на подручју Тузланског кантона није било минских несрећа, а уништено је количина од 8077 прјављених пронађених минскоексплозивних средстава.

У Листи приоритета деминирања Тузланског кантона за 2016. годину, су у потпуности испоштовани општински планови и приоритети деминирања, а као и претходних година, са циљем подизања квалитета планирања у области деминирања за 2016. годину, од општина је затражено да се активније укључе у послове планирања деминирања на подручју својег територија, те да својим буџетима планирају одређена финансијска средства за ове намјене.

Посебно је наглашена потреба за детаљном анализом одрађених деминерских послова у претходној години и свеобухватним приступом свих субјеката код доношења општинских планова деминирања на основу којих је урађена Листа приоритета деминирања Тузланског кантона за 2016. годину.

Извор: НТВ.

Share:

Leave Comment