test

Danas je gospodin Firoz Alizada, predstavnik Jedinice za podršku implementaciji Otavske konvencije zadužen za pomoć žrtvama mina, posjetio Centar za uklanjanje mina u BiH i održao sastanke s direktorom i njegovim saradnicima kao i sa predstavnicima Koordinacionog tijela za pomoć žrtvama mina/ESZR/kasetne municije.

Teme sastanka su bile: Akcioni plan za pomoć žrtvama mina u Bosni i Hercegovini, socijalna inkluzija žrtava mina u Bosni i Hercegovini (zapošljavanje-prekvalifikacija) i buduće aktivnosti Koordinacionog tijela.

Gospodin Firoz je održao prezentaciju o radu njegove organizacije i pružanju podrške žrtvama mina širom svijeta. Takođe je upoznao prisutne sa izradom novog Međunarodnog standarda za pomoć žrtvama mina IMAS 13.10 koji je stupio na snagu u oktobru 2021. godine.

Share:

Leave Comment