test

Danas je u kasarni ”Rajlovac” Sarajevo otvoren Centar za protivminsko djelovanje i uništenje neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Cilj uspostavljanja Centra je da sa svojim tehničkim kapacitetima i personalnim potencijalima zauzme vodeće mjesto u istraživanju, razvoju i obuci u oblasti protivminskog djelovanja ne samo u BiH, nego na području jugoistočne Evrope.

Na svečanoj ceremoniji otvaranja naglašeno je da će se osnivanjem ovog centra osigurati unaprjeđenje deminerske i obuke za uništavanje neekspolodiranih ubojnih sredstava, a kroz postojanje Centra stvaraju se uslovi za uspostavu jedinstvenog sistema obuke za vladin i nevladin sektor.

Centar će omogućiti i bolju saradnju sa drugim centrima za obuku kako u zemlji tako i u regiji, čime se otvaraju mogućnosti za sistemsko praćenje razvoja i novih dostignuća kada je u pitanju tehnika i oprema koja se koristi u oblasti protivminskog djelovanja.

Share:

Leave Comment