Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

U svrhu ispunjenja ciljeva iz Strategije protivminskog djelovanja BiH, u bazi Butmir u SArajevu, organizaciji Glavne Komande EUFORa, održan okrugli sto, na kome su učestvovali svi relevantni akteri, uključujući predstavnike Centra za uklanjanje mina u BiH, Komisije za deminiranje BiH, Ambasade Njemačke, Italije, Švicarske, Švedske i Austrije, Delegacije EU, te Norveške narodne pomoći, Mines Advisory Group, UNDP i GICHD.

Tema razgovora je bilo upravljanje sistemom informacija za protivminske akcije (IMSMA Core management system for mine action).

IMSMA Core predstavlja osnov za korištenje podataka i primjenu znanja stečenog tokom projekta za procjenu ugroženosti zemlje (Country Assessment Project) i pripremu za vraćanje zemljišta „Land Release“.

Svrha sastanka je međusobna razmjena informacija, u cilju pripreme projekta za efikasnu provedbu IMSMA i iznalaženja neophodnih sredstava za njegovu realizaciju.

Share:

Leave Comment