test

Na marginama 19.sastanka zemalja članica potpisnica Otavske Konvencije, održan je online panel na temu održivog razvoja i protivminskih akcija, sa fokusom na integrisane pristupe, u cilju poboljšanja uticaja protivminskog djelovanja.

Na panelu se razgovaralo o dostignućima i progresu u smislu povezivanja protivminskih akcija sa održivim razvojem.

Na panelu su učestvovali predstavnici GICHD, UNDP, te predstavnici Centara za uklanjanje mina u BiH, Kambodže i Jordana.

Predstavnici BHMAC, su istakli da Strategija protivminskog djelovanja BiH 2018-2025 predviđa opredijeljenost BiH u prepoznavanju i promociji veza između ciljeva održivog razvoja i protivminskog djelovanja.

Istaknuto je i da Program protivminskog djelovanja BiH, nastoji da bolje razmotri uticaje i mogućnosti, koje će deminiranje donijeti u smislu omogućavanja razvoja i doprinosa industrijalizaciji i razvoju održive infrastrukture.

Kako je u 2022. godini planirana  revizija Strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018-2025.godina, u istu će biti uključeni svi rezultati dobijeni kroz projekat „Studija o teškim terenima“, koji GICHD implementira u saradnji sa BHMAC-om, kao i rezultati projekta „Iznad kvadratnih metara“, koji zajednički implementiraju GICHD i UNDP u  saradnji sa BHMAC-om.

Kao jedan od rezultata ovog projekta, bit će objavljena studija koja analizira kako protivminsko djelovanje doprinosi različitim razvojnim ciljevima u Bosni i Hercegovini, te očekujemo skoru integraciju ovih rezultata na različitim strateškim i operativnim nivoima.

Share:

Leave Comment