test

У просторијама Центра за уклањање мина у БиХ, данас је одржан проширени стручни колегиј, коме су присуствовали представници свих организационих јединица Центра за уклањање мина у БиХ.

Анализом рада и процјеном до сада имплементираних активности у оквиру оперативног плана за ову годину, истакнуто је да су резултати на задовољавајућем нивоу, те ће се у наредном периоду уложити додатни напори у циљу достизања зацртаних циљева и заостатка из претходне године.

Добри показатељи у овој години указују на постизање значајнијих резултата у односу на предходну, узимајући у обзир реализацију пројеката посредством земаља донатора.

Тренутно у нашој земљи имамо 54км2 МСП задатака у прогресу.

У 2021. години, која је била изузетно тешка, прије свега због пријетње у виду цовида, наша земља је била приморана смањити операције деминирања,  али смо и поред тога ипак успјели ослободили површину од 23км2. Употребом техничких метода уклоњено је 1364 минa и 354 комада других експлозивних средстава.

Успостављена wеб платформа информационог система, доступна је цјелокупном становништву и учесницима противминског дјеловања, и иста увелико доприноси едукацији и активностима упозоравања на мине.

Босна и Херцеговина у наредном периоду прелази на ИМСМА Цоре информациони систем са циљем  потпуног омогућавања оперативног рада, као бољег и транспарентнијег система у БиХ.

Због појачаног кретања миграната, а ради повећања капацитета оспособљеног кадра за упозоравање на мине, обучен је додатни број лица који ће вршити ове активности унутар мигрантских кампова и по потреби на терену.

Share:

Leave Comment