Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • Odrzana Radionica na temu Revizije Strategije protivminskih akcija 2019-2025

23.05.2024.godine, u Istocnom Sarajevu, odrzana je druga po redu Radionica na temu Revizije Strategije protivminskih akcija 2019-2025.godine.
Organizator Radionice je Centar za uklanjanje mina u BiH, uz podrsku NVO Norveska narodna pomoc.
Radionici su prisustvovali predstavnici svih glavnih aktera ukljucenih u oblast protivminskog djelovanja. Cilj svih ucesnika je bio rad na revidiranju postojecih strateskih i operativnih ciljeva, a kako bi se isti uskladili sa novim rokom za uklanjanje preostalih minsko eksplozivnih sredstava i obavezama proisteklim Otavskom konvencijom.

Bosna i Hercegovina je Konvenciju o zabrani upotrebe, proizvodnje, skladištenja i transfera pp mina i o njihovom uništavanju potpisala 1997, a prema posljednjem zahtjevu za produzenje prema članu 5. Konvencije, obavezali smo se ukloniti sva preostala minska polja zaključno sa martom 2027. godine. 

Share:

Leave Comment