Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  • Home
  • Krizno komuniciranje u sigurnosnom sektoru

Predstavnici Centra za uklanjanje mine u BiH ucestvuju na treningu na temu krizno komuniciranje u sigurnosnom sektoru.

Organizator je Fakultet za kriminalistiku, komunikologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, dok su predavaci eminentni strucnjaci i profesori iz oblasti komuniciranja i sigurnosti, sa Univerziteta u Sarajevu, Beogradu, Zagreba i Zenevskog centra za sigurnosnu politiku.
Fokus petodnevnog treninga, je pruzanje relevantnih znanja i vjestina, u podrucju kriznog komuniciranja i upravljanja kriznim situacijama u sigurnosnom sektoru.

Share:

Leave Comment