test

Sastanak Odbora donatora za protivminske akcije, koji se održava nakon skoro pet godina, okupio je danas veliki broj  predstavnika međunarodnih i domaćih organizacija i institucija, uključenih u rješavanje minskog problema u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je održan u organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH, a uz podršku UNDP BiH.

Ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević, ukazala je da je održavanje ovakvih skupova veoma važno, u cilju nastavka jasno koordinisanih zajedničkih napora međunarodne zajednice i domaćih institucija, u finalnoj eliminaciji minskog rizika i stvaranju sigurnog okruženja. 

Zahvaljujući predanom radu deminera i ostalog operativnog osoblja, u prethodnom periodu, postignuti su izvanredni rezultati, naglasio je danas Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH.

Preko 3200km2 površine je vraćeno na sigurno korištenje stanovništvu i privrednim subjektima.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, organizacije koja već dugi niz godina podržava protivminske strukture u BiH, u svom obraćanju medijima danas, istakla je da UNDP ostaje posvećen pružanju podrške protivminskim strukturama u BiH, a u procesu digitalizacije i izgradnje kapaciteta.

Izražena je zahvalnost na dosadašnjoj podršci, te da sve što je do sada urađeno, ne bi bilo moguće bez povjerenja i podrške međunarodne zajednice.

Donatori su još jednom pozvani da nastave da u skladu sa mogućnostima, prate i podržavaju realizaciju zadataka od ekonomskog i bezbjednosnog rizika.  

Istovremeno, proces protivminskog djelovanja ne smije i dalje zavisiti isključivo od međunarodne zajednice i donatora, te se priliv domaćih sredstava mora intenzivirati u narednom periodu.

Naredni sastanak Odbora donatora je planiran za kraj 2022.godine.

Share:

Leave Comment