test

Као резултат иницијативе начелника општина Угљевик, Лопаре, Челић, Сапна и Теочак и ОСЦЕ -а да се, овим срединама, деминирањем помогну покретање и развој туризма, одрживост повратка, као и враћање намјене пољопривредном земљишту, на прољеће се очекује реализација планираних пројеката, као предуслова за изградњу туристичких садржаја на подручју Мајевице.

У претходном периоду, Центар за уклањање је издао потребна стручна мишљења о минској ситуацији за подручје врха Мајевице,

пут до превоја Бањ брдо, гдје су већ почели радови на изградњи планираних угоститељских објеката.

odručje vrha Majevice,
put do prevoja Banj brdo, gdje su već počeli radovi na izgradnji planiranih ugostiteljskih objekata.

Share:

Leave Comment