test

Općina Lukavac spada u jednu od minski najzagađenijih opština BiH. U posljednje 2 godine u Lukavcu je deminirano oko 3,3 km2 sumnjive površine.
Prošle godine se najviše radilo na lokaciji Orahovice, gdje je pronađena i ogromna količina eksplozivnih sredstava.

U ovoj godini je planiran nastavak aktivnosti na području Milinog Sela, ali i na dijelu između Dobošnice i Sižja.

Općina Lukavac svake godine planira izdvajanje sredstava za sufinansiranje deminiranja, iako je raspoloživih sredstava sve manje.
Veliki problem predstavljaju i neeksplodirana ubojita sredstva, tako da je u posljednje vrijeme sve veći broj prijava o pronalasku raznih vrsta krupnije municije, artireljisko-raketnih sistema, tromblona i ručnih bombi.

Izvor: https://www.sodalive.ba/aktuelnosti/lukavac-grad/opcina-lukavac-najzagadjenija-minama-u-bih-nastavlja-se-deminiranje/

Share:

Leave Comment