test

Ukupna sumnjiva površina na području grada Gračanica trenutno iznosi oko 8.1km2 , odnosno 3,83 % od ukupne površine grada. Najzagađenije je područje sjevernog dijela grada i to Trebava, u dijelu Lendića i Stražba, odnosno područja duž bivših linija razdvajanja zaraćenih strana.

Do sada je na području grada Gračanica od mina poginulo 11 osoba, dok je 16 povrijeđeno.

Međutim, i pored ovih činjenica, česta je pojava ulaska neodgovornih lica u površine koje se nalaze iza znakova minske opasnosti, najčešće zbog sječe drva.

Kroz ukupno 46 realizovanih projekata, deminirano je oko 1,4 km2 rizične površine na lokalitetu Gračanice.
MSP metodom, obrađeno je područje Donjeg Skipovca i to na površini od 3.07 km2, te Lendića na površini od 654.510 m2, čija se realizacija očekuje u narednom periodu.
U toku je izrada MSPa i za najveću minski sumnjivu površinu na području Gornjeg Skipovca. Izradom ovog projekta stvaraju se mogućnosti za apliciranje na sredstva međunarodnih organizacija i donatora za deminiranje, sa ciljem oslobađanja miniranih teritorija i stavljanje u funkciju zemljišta, te smanjenja opasnosti po stanovništvo i stvaranja sigurnijeg života na ovim prostorima.

Na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Gradske uprave Grada Gračanica, predstavnici BHMAC RU Tuzla su apelovali na sve osobe koje imaju bilo kakve informacije ili saznanja o postojanju mina na ovom području, da iste dostave BHMACu, a u cilju što efikasnije i brže izrade navedenog projekta.

Share:

Leave Comment