Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

07.06.2016.godine, na području opštine Doboj, otvorena su dva zadatka tehničkog izviđanja i to Svjetliča 6 i Svjetliča 7, gdje radove izvodi UEM,  te jedan zadatak čišćenja Jabučić polje-nastavak zadatka, na kome radi NN IVŠA. Na zadacima Svjetliča 6 i 7 do sada je pronađeno 14 komada NUSa, a deminiranjem ove dvije lokacije će se stvoriti uslovi za sigurno bavljenje poljoprivredom i sječom šume. Dok će čišćenje na zadatku Jabučić polje-nastavak zadatka, omogućiti sigurno korištenje magistralne komunikacije Doboj Maglaj.

Share:

Leave Comment