test

22.06.2016.godine na području opštine Bihać, završena su dva zadatka tehničkog izviđanja, koje je izvodila Federalna Uprava Civilne Zaštite. Riječ je o zadatku Dobrenica Dubravica 3 površine 58934m2, gdje će deminiranje omogućiti sigurno korištenje šumskih resursa i zadatku Mušići 1, koji se nalazi duž granice sa susjednom Hrvatskom, gdje će se deminiranjem stvoriti sigurni uslovi za održavanje državne granice i sigurnu ispašu stoke, kao i bavljenje poljoprivredom.

Share:

Leave Comment