test

Na 18 godišnjem sastanku zemalja članica potpisnica Konvencije o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera PP mina, delegacija Bosne i Hrcegovine koju su činili predstavnici Stalne misije BiH u Ženevi, članovi Komisije za deminiranje u BiH i Centra uklanjanje mina u BiH, su tokom predstavljanja zahtjeva za produženje rokova prema članu 5 Konvencije, koji se odnosi na uklanjanje PP mina iz preostalih minskih polja, a koja se nalaze pod jurisdikcijom naše zemlje, istakli razloge zbog kojih je predviđeni rok realan i ostvariv, a prema planiranom tempu upotrebe raspoloživih operativnih i finansijskih resursa. Zahtjev je baziran na rezultatima opšte procjene minski sumnjivih područja, kada je dobijena kompletna analiza postojećih podataka, što je rezultiralo bolјem planiranju projekata protivminskog djelovanja u narednom periodu, te mnogo preciznijoj i jasnijoj prioritetizaciji, аli na mnogo efikasniji i efektivniji način u odnosu na prethodne godine.
Revizija postojeće Strategije protivminskog djelovanja predviđena je za 2023.godinu, dok je novi rok za ispunjenje obaveza preuzetih prema članu 5, Mart 2027 godina.

Podsjećamo da je naša zemlja Konvenciju potpisala 1997.godine, dok je ista ratifikovana 1998.godine, a stupila je na snagu 1999.godine.

Zahtjev Bosne i Hercegovine za odobrenje roka do 2027.godine, možete pročitati na linku:
https://www.apminebanconvention.org/meetings-of-the-states-parties/18msp/what-was-considered-at-the-18msp/

Share:

Leave Comment