test

Navedena sesija je jasan pokazatelj da zemlje clanice Konvencije ozbiljno shvataju bezbijednost zivotne sredine i da ovo vazno pitanje treba postati dio narednog akcionog plana Konvencije.

Cinjenica je da PP mine i ekslozivna sredstva zaostala ratom uzrokuju degradaciju zemljista, gubitak biodiverziteta i ozbiljna ogranicenja poljoprivrednoj produktivnosti.

Takodjer, metode za eliminaciju mina mogu da dovedu do pogubnih situacija za tlo i na kraju se pokazu stetnijim i od samih mina.

Vecina zemalja koje se bave problemom mina jos uvijek nisu uvele standard za ukljucivanje upravljanja okolisem, a mnoge od njih nemaju ni snazne zakone o o zastitu okolisa ili upravljanje istim.

Direktor Obradovic je u sklopu svog izlaganja istakao, da BHMAC posebnu paznju posvecuje deminiranju podrucja sa najvaznijim prirodnim resursima, koja se zbog postojanja mina ne mogu koristiti. Istovremeno, planiramo da nakon zavrsetka uskladjivanja postojeceg Standarda za uklanjanje mina i ESZR sa medjunarodnim standardom, te izrade nedostajucih poglavlja, izradimo i posebne odredbe o zastiti zivotne sredine.

Plenarna sesija je odrzana u sklopu Intersesijskih sastanaka u Zenevi, a pored direktora Obradovica, prisustvovali su i Lucy Pinches, Project Manager NVO Norveska narodna pomoc, te Adam Irmgards, Stalna Misija Njemacke u Zenevi.

Share:

Leave Comment