test

Konferenciju je organizovala ANAMA, Agencija za protivminsko djelovanje Azerbejdžana, a istoj su prisustvovali predstavnici međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, komercijalnih kompanija i proizvođača opreme.

Na sedam panela tokom konferencije podijeljena su iskustva i prezentirane teme iz različitih oblasti protivminskog djelovanja, na kojima su učesnici iz svih regiona svijeta koji su suočeni sa kontaminacijom minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata, izložili načine na koji se nose sa ovim problemom.

U toku konferencije organizovana je i posjeta terenskoj bazi u gradu Agdam na oslobođenim teritorijama Karabaha na kojima su učesnici upoznati sa organizacijom, resursima, procedurama i metodama koje se primjenjuju u operacijama humanitarnog deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava na ovom području.

Share:

Leave Comment