Bosnia and Herzegovina Mine Action Center

  1. међународни симпозиј „Протуминско дјеловање 2021“ одржава се у периоду 16.-18.06.2021. године у у Новом Винодолском, Република Хрватска.

Овај догађај ће као и до сада окупити велики број учесника из области противминског дјеловања, а у циљу размјене искуства, разматрања рјешења техничких и руководних проблема, те упознати све присутне са најновијим технологијама, опремом и методама за рад на терену.

Директор Центра за уклањање мина у БиХ, Саша Обрадовић се у склопу свог обраћања на наведеном Симпозију, бавио проблематиком минског проблема на подручју Босне и Херцеговине, са фокусом на резултате пројекта Општа процјена мински сумњивих подручја, те утицајем истог на даље планирање оперативних задатака и израду стратешких докумената.

Share:

Leave Comment