test

Događaj je organizovan u saradnji sa Razvojnim Programom Ujedinjenih nacija i Snagama Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, koji prate i podržavaju Centar za uklanjanje mina u BiH i protivminsko djelovanje već dugi niz godina.

Svečanosti je prisustvovao veliki broj predstavnika domaćih i međunarodnih institucija i organizacija.

Svi prisutni su imali prilike pogledati film „Zemlja bez mina do 2027.godine“, u kojem je prikazano, koliko je naša država uradila na putu ka zemlji bez minske opasnosti, te o važnosti Konvencije o zabrani upotrebe,proizvodnje, transfera i skladištenja protivpješadijskih mina.

Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, je istakao da je ova institucija do sada prošla više promjena i reorganizacija. Od agencije osnovane uz pomoć Ujedinjenih nacija, preko entitetskih centara, pa do centralne strukture na državnom nivou, koja i danas postoji u istom obliku i sa istom odgovornošću i zadatkom da osigura planiranje, koordinaciju, evidenciju i osiguranje kvaliteta operacija protivminskog djelovanja.

Uz mnogo napora, u saradnji sa partnerskim organizacijama, identifikovana su sva poznata područja zagađena minama.

Preko 3500km2 vraćeno je na sigurno korištenje stanovništvu i privrednim subjektima, prije svega efikasnim djelovanjem timova Centra za uklanjanje mina u BiH,  dok su ostatak uradili operativni timovi deminerskih organizacija na terenu.

Bosna i Hercegovina je među  prvima potpisala Konvenciju o zabrani protivpješadijskih mina, a ista je ratificirana 1998. godine. Konvencija je stupila na snagu 1. marta 1999.godine, kada smo i postali članica konvencije i preuzeli odgovornost za razminiranje, uništavanje zaliha, pomoć žrtvama, te saradnju i pomoć.

Novim rokom je precizirano da naša zemlji bude očišćena od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih ratom do 2027.godine, koji kao država imamo potencijala da dostignemo.

U poređenju sa prethodnim godinama, sada imamo jedan racionalniji i drugačiji pristup u sagledavanju preostalog problema, te razvijenije tehnologije za operativni rad na terenu.

Činjenica je da naša država pokušava da uloži više u ovaj proces, ali donatorska pomoć nam je i dalje od velike važnosti,  kako bi dostigli zemlјu bez mina i drugih eksplozivnih ostataka rata.

U čast dosadašnjeg zalaganja i pružanja pomoći za uklanjanje mina u našoj zemlji, svim donatorima su uručene zahvalnice.

Share:

Leave Comment