test

Danas je u Sarajevu Zaključen Sporazum o partnerstvu u provođenju projekta „Podrška Centru za uklanjanje mina u BiH (BHMAC)  u implementaciji real-time sistema za upravljanje informacijama za protivminsko djelovanje u BiH, BHIMSMA Core“. Sporazum su potpisali predstavnici Ministarstva civilnih poslova i Norveške narodne pomoći, koji su i nosioci implementacije projekta. Razvojem informatičkih tehnologija i konstantnim ubrzavanjem dostupnog internet sistema, postojeći minsko informacioni sistem Centra za uklanjanje mina u BiH je zastario, da bi omogućio efikasniji protok infomacija sa velikim brojem zainteresovanih strana.U tu svrhu, te u cilju ispunjenja zahtjeva Strategije protivminskog djelovanja BiH, prije izvjesnog vremena započet je nastavak projekta digitalizacije informacionog sistema Centra za uklanjanje mina u BiH.Potpisivanjem današnjeg sporazuma, ozvaničen je početak projekat postepenog prebacivanja na novi informacioni sistem, koji će biti baziran na savremenoj IMSMA Core tehnologiji. Rad iste obezbjeđuje i podržava Ženevski centar za humanitarno deminiranje, a u skladu sa Međunarodnim standardima.Sredstva za implementaciju projekta, osigurana su putem Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.Prenosom svih podataka i procedura o uklanjanju mina s postojećeg informacionog sistema Centra za uklanjanje mina u BiH na savremeni IMSMA Core Web informacioni sistem, osiguraće se tačniji, transparentniji i pouzdaniji podaci o protivminskom djelovanju.Puna upotreba novog sistema se očekuje do kraja 2023 godine.Pristup BHIMSMA Core informacionom sistemu biće besplatan.Realizacijom ovog projekta, Bosna i Hercegovina još jednom potvrđuje da je usmjerena ka jasnom konceptu protuminskih akcija, koji prvenstveno podrazumjeva neprekidno procjenjivanje minske situacije, te efikasno planiranje, koordinaciju i povezivanje svih komponenti protuminskih akcija u jedan integralan proces.

Share:

Leave Comment