test

Japanska vlada je odlučila osigurati grant u iznosu od 412.480 eura (približno 806.700 KM) za projekt podrške deminiranja u Vitezu i projekte obnove osnovnih škola u Foči i Zenici.

Kako je kazao ambasador Japana u BiH Hideyuki Sakamoto, Vlada Japana će dodijeliti 271.029 eura (približno 530.087 KM) za projekt podrške deminiranja u Vitezu. U pitanju su 4 projekta na području Krčevina, ukupne površine 225400m2, koji su samo još jedni u nizu projekata koje Ambasada Japana finansira u opštinama koje su najzagađenije minama u BiH. U pitanju su većinom poljoprivredne površine i područja gdje će deminiranje omogućiti obnovu stambenih objekata i razvoj stočarstva.

Projekat deminiranja će implementirati Unapređenje Ljudske Bezbjednosti (ITF), koji je humanitarna, neprofitna organizacija Vlade Republike Slovenije, u bliskoj saradnji s BHMAC-om i lokalnom zajednicom. Projekt sufinansira Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini u iznosu od oko 15.800 eura.

Vršioc dužnosti direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Saša Obradović naglasio je da je Japan jedan od najvećih donatora u BiH u oblasti protivminskog djelovanja, te da će donacija biti iskorištena za četiri projekta deminiranja u Općini Vitez.

– Nadamo se da će Japan ostati jedan od naših najznačajnijih partnera. Kontaminacija mina sprječava povratak izbjeglica i raseljenih osoba, kao i rekonstrukciju infrastrukture i iskorištenost obradivog zemljišta i šume. Cilj je da se putem tehničkog i netehničkog izviđanja oslobodi zemljište konteminirano minama i vrati stanovništvu na upotrebu. Općina Vitez je jedna od najzagađenijih minama u BiH, a u pitanju je poljoprivredno zemljište i područja gdje će deminiranje omogućiti obnovu stambenih objekata i razvoj stočarstva – objasnio je Obradović.

Share:

Leave Comment