test

U Ženevi su u periodu 22-23.08.2019.godine, održani sastanci CCW Konvencije i njenih pratećih Protokola V i Ammended Protocol II. Tokom dvodnevnih panel diskusija, učesnici su imali priliku čuti izvještaje o napredku i univerzalizaciji ove Konvencije od strane zemalja potpisnica/članica, kao i tematske sesije na temu uklanjanja eksplozivnih ostataka rata, sa fokusom na prioritetizaciju, sprječavanje nesreća, kao i upravljanje i razmjenu informacija, te pomoć žrtvama nesreća.

Gdin Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH je kao predstavnik Bosne i Hercegovine i jedan od panelista, u svom izlaganju istakao važnost poštovanja načela ove Konvencije i njenih Protokola, kao ključnih stubova za mir, sigurnost i stabilnost u zemlji.

[foogallery id=”5254”]

Share:

Leave Comment